Wednesday, 9 December 2015

Jendela: Buletin Perpustakaan edisi bil. 7/2015. Paparan Menarik Menanti anda

Antara menarik di Jendela : Buletin Perpustakaan edisi bil. 7/2015 adalah:-

1.Temubual Bersama Ketua Pustakawan Ketujuh Perpustakaan Universiti Sains Malaysia
2. Nvivo: Mengenali Penyelidikan Secara Kualitatif
3. Berita Penganjuran 5th International Conference On Libraries (ICOL) 2015
4. Berita Penyertaan IFLA World Library and Information Congress 81st IFLA General Conference and Assembly
5. Berita Penyertaan CONSAL XVI, Bangkok, Thailand.
6. Membuka minda terhadap sistem sumber terbuka: pengalaman gerak kerja “MARCedit”
7. Senarai Kertas Penyelidikan Staf Perpustakaan dari tahun 2012 hingga 2015
8. Berita Sukan Perpustakaan
8. Berita hal ehwal staf

Friday, 21 August 2015

PELAWAAN SUMBANGAN ARTIKEL

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera

Selamat Datang ke laman Jendela : Buletin Perpustakaan

Kini terbuka kepada semua professional maklumat, pihak kami ingin mempelawa tuan/puan menyumbangkan satu naskhah makalah separa ilmiah, atau coretan aktiviti berkaitan bidang pengurusan, perkhidmatan dan sains maklumat untuk dikongsi bersama bukan saja dengan warga Perpustakaan USM malah masyarakat global.

2. Pihak kami akan pertimbangkan sumbangan setiap makalah yang dihantar. Pemilihan makalah dan keputusan  yang dibuat adalah muktamad.

3. Tema : PERKHIDMATAN CEMERLANG, PERPUSTAKAAN DIJULANG


4. Tarikh Tutup Penyertaan adalah pada 30 September 2015

5. Sumbangan boleh dihantar melalui emel kepada : akmal_ahmat@usm.my

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai.

Butiran Penuh Penyertaan - SILA KLIK_________________________________________________________________________________

Greetings,

We would like to invite all information professional to contribute semi-scholarly articles or other type of selected articles that related to information science, management, and services. The article will be viewed not only by USM Library members but also people from all over the world.

2. Every submission of article will be reviewed by our reviewer. The acceptance of articles are finalised by panels and cannot be objectionable.

3. Theme: EXCELLENT SERVICE,  LIBRARY GOES TRIUMPH

4. Dateline submission will be on 30 September 2015

5. Please send the monograph of article through email: akmal_ahmat@usm.my

Your cooperation and attention are much appreciated.

More Details - CLICK HERE

.